آیفون‌های ۲۰۱۹ از آنتن‌های جدیدی استفاده خواهند کرد
  • این تصویر ظاهر احتمالی پنل پشتی آیفون ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد
  • حاشیه سود آیفون از ۷۴ درصد به ۶۰ درصد رسیده است
  • " />