محصولاتی که اپل در مراسم دیروز معرفی نکرد
  • احتمال عرضه نسل جدید آیپد مینی قوت گرفت
  • تصاویر منتسب به نسل جدید آیپد مینی منتشر شد
  • " />