تسلا حالت پیست و یک کلید جدید برای مدل ۳ عرضه کرد
  • این قطب‌نمای کوانتومی ناوبری بدون GPS را امکان‌پذیر می‌کند
  • کاربران آیفون می‌توانند قفل خودروی فولکس واگن خود را با سیری باز کنند
  • " />