جملات بزرگان به انگلیسی با ترجمه فارسی
  • متن رسمی تشکر با جملات زیبا و دلنشین برای قدردانی
  • شعر و متن زیبا درباره عمو با محتوای دلنشین و تاثیر گذار
  • " />