مراسم اسکار ۲۰۱۹ بدون مجری برگزار می‌شود
  • ۱۱ فیلم جدید به بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین افزوده شدند
  • تعبیر خواب پیاز خام و پخته چیست؟
  • " />