باگ فال‌آوت ۷۶ گیمرها را نامیرا کرده است
  • بخش آنلاین Red Dead 2 همین روزها عرضه می‌شود
  • Kingdom Hearts 3 آماده انتشار می‌شود؛ دروازه‌های پادشاهی قلب‌ها دوباره باز می‌شوند
  • " />