ترجمه مقاله شناسایی جامعه همپوشان بنا بر مقیاس: یک روش فاکتور گیری غیرمنفی ماتریس
  • ترجمه مقاله یک پروتکل مسیریابیِ آگاه از روش انتقال دسترسی چندگانه با تقسیم زمانی (TDMA)، برای ارتباطات چند هاپه در شبکه‌های اد هاک خودرویی
  • ترجمه مقاله جمع آوری داده ها و امنیت در شبکه های حسگر بی سیم
  • " />