ترجمه مقاله یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل (تنظیم) پنجره ی رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e
  • ترجمه مقاله ارتباطات محدوده‌ی طولانی در باندهای بدون مجوز
  • دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع به شکل کارآمد، به منظور محیط های رایانه ابری
  • " />