ترجمه مقاله خدمات وب در مورد داده ها ترافیک جاده‌ای
  • ترجمه مقاله در مورد اصول تحول بازیابی : معنادار
  • ترجمه مقاله شیوه یکسان تاثیر گذار به منظور تحلیل داده ها ژنتیکی – فازی
  • " />