دانلود ترجمه مقاله سودمندی نیرو و مجازی سازی سرور در دیتا Centers
  • ترجمه مقاله شیوه برنامه ریزی بلادرنگ ترکیبی برای مقیاس بزرگ سیستم عامل چند هسته ای
  • ترجمه مقاله توصیف و دسته بندی جهت تسهیل قابلیت درون اجرایی داده ها/رویدادها/خدمات مختلف در اینترنت اشیاء
  • " />