ترجمه مقاله تجزیه استواری الگوریتم برنامه نویسی پویا هیوریستیک به منظور سیستم های غیرخطی
  • ترجمه مقاله پروتکل جدید به منظور مسیریابی چند راه : YAMR
  • ترجمه مقاله گردآوری اطلاعات در شبکه های حسگر خودرویی شهری
  • " />