ترجمه مقاله CogNet قابلیت های شناختی برجسته ی یک معماری مدیریت شبکه
  • ترجمه مقاله یک طرح جدید برای بهینه سازی تعدیل (تنظیم) پنجره ی رقابتی در شبکه های بی سیم IEEE 802.11e
  • ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در برنامه‌های کاربردی شهر هوشمند: چالش‌ها و راهکارها
  • " />