مراحل آموزشی زیرپوستی نیمه‌‌عمر ۲ | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴)
  • فلسفه‌ی طراحی مرحله‌ی چهارمقطعی در Super Mario 3D World | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۶)
  • مرگ‌های خلاقانه در بازی‌های ویدئویی | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۷)
  • " />