دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر
  • ترجمه مقاله توصیف و دسته بندی جهت تسهیل قابلیت درون اجرایی داده ها/رویدادها/خدمات مختلف در اینترنت اشیاء
  • ترجمه مقاله تخصیص جریان داده هایِ استریمینگ (سیال) به شکلی آگاه از هزینه، بر روی مراکز داده ای ( دیتاسنتر) که به صورت جغرافیایی توزیع شده اند
  • " />