تسلا حالت پیست و یک کلید جدید برای مدل ۳ عرضه کرد
  • استون مارتین خودروهای کلاسیک را برقی می‌کند
  • این قطب‌نمای کوانتومی ناوبری بدون GPS را امکان‌پذیر می‌کند
  • " />