دوربین سه‌گانه گلکسی اس ۱۰ به‌صورت افقی تعبیه شده است
  • شرکت‌های چینی قطعات آنتن و دوربین گلکسی اس ۱۰ را تامین می‌کنند
  • تولید گلکسی اس ۱۰ زودتر از موعد مقرر آغاز شده است
  • " />