کنجکاوی ‌برانگیزترین فیلم‌های جشنواره فجر ۹۷ کدامند؟
  • نقد فیلم آشفته‌گی؛ آرزوهای بزرگ بربادرفته
  • یادداشتی بر فیلم قصر شیرین؛ ستاره‌ جشنواره سی و هفتم
  • " />