ریدلی اسکات «گلادیاتور ۲» را می‌سازد
  • منتقدان بهترین مستند ۲۰۱۸ را انتخاب کردند
  • ژان پیر ملویل؛ شاعرِ جنایتکاران سینما
  • " />