پورشه پانامرا هیبرید با پشتیبانی تک آرت به بازار عرضه خواهد شد
  • آخرین نسخه پورشه ۹۱۱ با تغییرات شگرف رونمایی شد
  • در سال ۲۰۲۲ منتظر پورشه ۹۱۱ تمام برقی باشید!
  • " />