گلکسی فولد سامسونگ نیامده دچار مشکل شد!
  • عرضه گلکسی فولد در آمریکا هم به زمان دیگری موکول شد
  • iFixIt مشکل طراحی گلکسی فولد را پیدا کرد
  • " />