آدم‌خوب‌ها در فیلم‌های ابرقهرمانی خشن‌تر هستند
  • «جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گریندل‌والد» منتقدان را راضی نکرد
  • انیو موریکونه: کوئنتین تارانتینو احمق و فیلم‌هایش مشتی آشغال است
  • " />