هواوی میت ۲۰ در بین پرچم‌داران ۲۰۱۸ از بهترین عمر باتری بهره می‌برد
  • صدها شرکت چینی برای تشویق خرید گوشی‌های هواوی کمک‌هزینه می‌پردازند
  • رندر مفهومی هواوی P30 پرو دوربین چهارگانه آن را نشان می‌دهد
  • " />