هنر تکرار در هیتمن ۲۰۱۶ | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۳۲)
  • مقوله‌ی جان و سلامتی در بازی‌های ویدئویی | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۳۵)
  • The Swindle: اولین بازی سرقت‌محور درجه‌یک؟ | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۱۳)
  • " />