ترجمه مقاله توانایی اعتماد در مقابل اشتباه در مدار مجتمع دیجیتال برنامه پذیر
  • ترجمه مقاله شیوه ای کارامد به منظور دسته‌بندی در شبکه‌های حسگر بیسیم با کاربرد منطق فازی
  • دانلود ترجمه مقاله معامله یا تراکنش و انتقال داده ها
  • " />