دسته:ترجمه مقالات اقتصاد

ترجمه مقاله بررسی روش بازار سهام از طریق مدلهای پنهان مارکوف

ترجمه مقاله بررسی روش بازار سهام از طریق مدلهای پنهان مارکوف زمانی که گرایشی از یک بازه ی...

دانلود ترجمه مقاله شناسایی مدیریت سود با شبکه های عصبی

ترجمه مقاله شناسایی مدیریت سود با شبکه های عصبی   بخشی از مقاله انگلیسی شناسایی مدیریت سود...