دسته:ترجمه مقالات اقتصاد

ترجمه مقاله راضی بودن از وب های آنلاین و هدف خرید

ترجمه مقاله راضی بودن از وب های آنلاین و هدف خرید چکیده فارسی طرح، روش، رویکرد- این تحقیق از...

ترجمه مقاله شیوه تخصیص منبع در بودجه بندی و پیامدهای آن به نفع فقرا

ترجمه مقاله شیوه تخصیص منبع در بودجه بندی و پیامدهای آن به نفع فقرا چکیده فارسی ترجمه: در...

ترجمه مقاله عوامل اثر گذاری در انتخاب سیستم های قیمت گذاری محصول

ترجمه مقاله عوامل اثر گذاری در انتخاب سیستم های قیمت گذاری محصول این پژوهش معمولا بی نتیجه...

ترجمه مقاله نام ونشان تجاری مجاورت ( نزدیکی برندها )

ترجمه مقاله نام ونشان تجاری مجاورت ( نزدیکی برندها ) چکیده فارسی علاوه بر این، چنین برندهایی...

ترجمه مقاله اطلاعات غیر متقارن و متباین در ادراک خطر و بیمه

ترجمه مقاله اطلاعات غیر متقارن و متباین در ادراک خطر و بیمه چکیده فارسی پیش بینی مدل مورد نظر...

ترجمه مقاله پیش اندیشی نرخ سهام با محاسبه های ژنتیک و نمونه پیوندی راف

ترجمه مقاله پیش اندیشی نرخ سهام با محاسبه های ژنتیک و نمونه پیوندی راف   چکیده فارسی ۱)...

ترجمه مقاله مطالعه استفاده رویکردی به وفاداری نگرشی با اسم برند کسب و کار

ترجمه مقاله مطالعه استفاده رویکردی به وفاداری نگرشی با اسم برند کسب و کار چکیده فارسی نتایج...

ترجمه مقاله استفاده مهندسی دوباره تجارت در بهداشت و مداوا

ترجمه مقاله استفاده مهندسی دوباره تجارت در بهداشت و مداوا چکیده فارسی هدف از این مقاله بررسی...

ترجمه مقاله الگوبرداری رقابتی سرمایه بشری کمپانی های چند تابعیتی در سنگاپور

ترجمه مقاله الگوبرداری رقابتی سرمایه بشری کمپانی های چند تابعیتی در سنگاپور چکیده فارسی...

ترجمه مقاله روش های مبتنی بر عامل هویت نام برند کسب و کار

ترجمه مقاله روش های مبتنی بر عامل هویت نام برند کسب و کار چکیده فارسی با این حال، مشکلات...

ترجمه مقاله مهندسی دوباره روند کسب و کار، بررسی پژوهش گذشته

ترجمه مقاله مهندسی دوباره روند کسب و کار، بررسی پژوهش گذشته چکیده فارسی این تحقیق نخست در...

ترجمه مقاله رقابت های بازاریابی استراتژیک مقصدهای جهانگردی زیر شرایط فشار

ترجمه مقاله رقابت های بازاریابی استراتژیک مقصدهای جهانگردی زیر شرایط فشار چکیده فارسی...