دسته:ترجمه مقالات اقتصاد

ترجمه مقاله مطالعه تجربی بازاریابی اجتماعی به منظور بهبود رفتار کاهش در استفاده نیرو بازار

ترجمه مقاله مطالعه تجربی بازاریابی اجتماعی به منظور بهبود رفتار کاهش در استفاده نیرو بازار...

مقاله ترجمه شده مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و متعارف

مقاله ترجمه شده مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و متعارف ۲۰۰۴-۲۰۰۹ چکیده فارسی این نگرش برای...

ترجمه مقاله بکارگیری داده‌کاوی به منظور انتخاب کارمند و اصلاح سرمایه‌ی انسانی

ترجمه مقاله بکارگیری داده‌کاوی به منظور انتخاب کارمند و اصلاح سرمایه‌ی انسانی چکیده فارسی...

ترجمه مقاله نتیجه تشخیص گردش پول نقد بر کیفیت اقلام تعهدی و معیار غلبه

ترجمه مقاله نتیجه تشخیص گردش پول نقد بر کیفیت اقلام تعهدی و معیار غلبه چکیده فارسی به عنوان...

ترجمه مقاله خارج کردن مقررات وابسته به منظور بهسازی کیفیت روند تولید

ترجمه مقاله خارج کردن مقررات وابسته به منظور بهسازی کیفیت روند تولید  چکیده انگلیسی Translated...

ترجمه مقاله اثرات ارتباطات از مکان دور و کارایی آن

ترجمه مقاله اثرات ارتباطات از مکان دور و کارایی آن چکیده در مورد مقاله ترجمه شده نتایج این...

ترجمه مقاله ایجاد انواع کسب و کار تازه به منظور استخدام نیازمندان

ترجمه مقاله ایجاد انواع کسب و کار تازه به منظور استخدام نیازمندان   چکیده در مورد مقاله...

ترجمه مقاله تاثیرات اخلاقی رفتار فروش در نظر گرفته شده توسط تئوری هزینه معامله

ترجمه مقاله تاثیرات اخلاقی رفتار فروش در نظر گرفته شده توسط تئوری هزینه معامله چکیده در مورد...

ترجمه مقاله تاثیرات حقیقی محدودیت های مالی ( عوامل بازدارنده مالی )

ترجمه مقاله تاثیرات حقیقی محدودیت های مالی ( عوامل بازدارنده مالی ) چکیده در مورد مقاله ترجمه...

دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان کسری بودجه و سرمایه جریان

ترجمه مقاله ارتباط میان کسری بودجه و سرمایه جریان چکیده در مورد مقاله ترجمه شده بعلاوه یافته...

ترجمه مقاله سرمایه عقلانی: دگرگونی تکاملی در شیوه های حسابداری مدیریت

ترجمه مقاله سرمایه عقلانی: دگرگونی تکاملی در شیوه های حسابداری مدیریت چکیده در مورد مقاله...

ترجمه مقاله مفهوم قاعده بروز کفایت سرمایه بمنظور مدیریت پورتفولیوی دارایی های اعتباری

ترجمه مقاله مفهوم قاعده بروز کفایت سرمایه بمنظور مدیریت پورتفولیوی دارایی های اعتباری چکیده...