دسته:ترجمه مقالات الکترونیک

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله مزایای واسط های الکترونیک نیرو به منظور سیستم های انرژی پخش شده

عنوان ترجمه فایل فارسی: مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت قدرت برای یک شبکه ریز با واحد های پراکنده تولید چندگانه

    عنوان فایل ترجمه فارسی: استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع...

دانلود ترجمه مقاله استراتژی مدیریت قدرت به منظور یک سیستم هیبریدی (پیل خورشیدی-پیل سوختی) پیوسته به شبکه

عنوان فایل ترجمه فارسی: استراتژی مدیریت توان برای یک سیستم هیبریدی (پیل خورشیدی-پیل سوختی)...

دانلود ترجمه مقاله تعهد عملی نیروگاه های چرخه ترکیبی با کاربرد از برنامه نویسی دینامیک

عنوان فایل ترجمه فارسی: تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی...

دانلود ترجمه مقاله مدل حرارتی (VCSEL) براساس معادله سرعت و مشابه سازی

عنوان فایل ترجمه فارسی: مدل حرارتی (لیزر حفره-عمودی انتشار-سطحی) بر مبنای معادله سرعت و شبیه...

دانلود ترجمه مقاله تبدیل فوریه گسسته متحرک بازگشتی با داده های نمونه برداری شده

عنوان فایل ترجمه فارسی: تبدیل فوریه گسسته متحرک بازگشتی با داده های نمونه برداری شده. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله فن توزیع بار بهینه ی جریان-توان متصل کننده (هیبرید)

عنوان ترجمه فایل فارسی: تکنیک پخش بار بهینه ی جریان-توان پیوندی (هیبرید). عنوان نسخه انگلیسی: A...

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی نرخ در مدت کم براساس موجک-ELM ترکیبی

عنوان ترجمه فایل فارسی: پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله ژنراتور فلش ولتاژ تک فاز به منظور ازمایش تجهیزات الکتریکی

عنوان ترجمه فایل فارسی: ژنراتور فلش ولتاژ تکفاز جهت تست تجهیزات الکتریکی. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله کلیدزنی دگرگونی بار حامل امدادی به منظور تلمتری اطلاعات معکوس

عنوان ترجمه فایل فارسی:  کلیدزنی تغییر بار حامل کمکی برای تلمتری اطلاعات معکوس، با روش کاشت...

دانلود ترجمه مقاله کنترل کننده مقایسه ای به منظور ترمیم استواری سیستم نیرو و کنترل توزیع بار بوسیله خازن های سری با سوییچ تریستوری

عنوان ترجمه فایل فارسی: کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار...