دسته:ترجمه مقالات الکترونیک

دانلود ترجمه مقاله طیف بهره-اشباع شده غیر متقارن در پشتیبانی کننده های پارامتریک فیبر نوری

عنوان ترجمه فایل فارسی:  طیف بهره-اشباع شده نامتقارن در تقویت کننده های پارامتریک فیبر نوری....

دانلود ترجمه مقاله پیش اگاهی قیمت بازار برق، براساس فن های نزدیکترین همسایه ارزیابی شده

عنوان ترجمه فایل فارسی: پیش بینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین همسایه ارزیابی...

دانلود ترجمه مقاله کنترل ساخت خودکار ۴ ناحیه ای براساس محاسبه تکاملی

عنوان ترجمه فایل فارسی:  کنترل تولید اتوماتیک چهار-ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط...

دانلود ترجمه مقاله شیوه براساس منطق فازی به منظور نظارت سرعت موتور DC با جریان مستقیم

عنوان ترجمه فایل فارسی: روش مبنی بر منطق فازی برای کنترل سرعت موتور با جریان مستقیم. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله اثر سایز حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی

  عنوان ترجمه فایل فارسی: تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه...

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی عددی جواب های Z-TEM به منظور راهنمایی استراتژی های شناسایی

عنوان ترجمه فایل فارسی: مدل سازی عددی پاسخ های Z-TEM (AFMAG هوایی) برای دستورالعمل استراتژی های...

دانلود ترجمه مقاله تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال خط لوله ای (ADC)

عنوان ترجمه فایل فارسی: مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله ای (ADC). عنوان نسخه انگلیسی: Pipelined...

دانلود ترجمه مقاله امکانات مخابره به منظور سیستم های پردازشگر تراکنش های پخشی

عنوان فایل ترجمه فارسی: امکانات ارتباطی برای سیستم های پردازشگر تراکنش های توزیعی. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله مدل معادله سرعت اصلاح شده دارای رزونانس فوتون-فوتون

عنوان فایل ترجمه فارسی: مدل معادله سرعت اصلاح شده شامل رزونانس فوتون-فوتون. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه سازی شده با توجه اثر وزن بر ژنراتور آهنربا-معین باهم با شار محوری و سیم پیچی متمرکز قطب

عنوان فایل ترجمه فارسی: طراحی بهینه با در نظر گرفتن تاثیر وزن بر ژنراتور آهنربا-ثابت همزمان...

دانلود ترجمه مقاله تعیین سایز بهبود سیستم ذخیره کردن نیرو در یک ریزشبکه

عنوان ترجمه فایل فارسی: تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی  با در نظر داشتن قابلیت...

دانلود ترجمه مقاله گردآورنده کامل یک بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى

عنوان ترجمه فایل فارسی: جمع کننده کامل ۱ بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى...