دسته:ترجمه مقالات الکترونیک

دانلود ترجمه مقاله لکتور: شیوه ای جهت کم شدن نشت در مدارات نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى

عنوان ترجمه فایل فارسی: لکتور: روشی برای کاهش نشتی در مدارات نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى....

دانلود ترجمه مقاله ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه برای کمینه کردن تلفات نیرو سیستم توزیع

عنوان ترجمه فایل فارسی: ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم...

دانلود ترجمه مقاله طراحی هندسی بهینه ماژول های قالب – باریک یک تکه خورشیدی

عنوان ترجمه فایل فارسی: طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته- نازک یکپارچه خورشیدی؛ ساختمان پیل...

دانلود ترجمه مقاله مبحث های نوین زیرآستانه ای در فناوری نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى ۶۵ نانومتری

عنوان ترجمه فایل فارسی: مباحث جدید زیرآستانه ای در فناوری نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى ۶۵...

دانلود ترجمه مقاله بازرسی صاف نوسان تولید توان فتوولتائیک و برق بادی

عنوان ترجمه فایل فارسی: کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتائیک  و توان بادی، مبنی بر باطری...

دانلود ترجمه مقاله تشبیه شیوه های گوناگون جهت طراحی استواری کننده سیستم قدرت

عنوان ترجمه فایل فارسی: مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله منبع نیرو جمع و جور (کامپکت) به منظور گرمایش توکامک

عنوان ترجمه فایل فارسی: منابع توان فشرده (کامپکت) برای گرمایش توکامک. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله مدل توانایی اعتماد سیستم پخش خودکار شده مختلف

عنوان ترجمه فایل فارسی: مدل قابلیت اطمینان سیستم توزیع اتوماسیون شده مرکب با در نظر گرفتن...

دانلود ترجمه مقاله تعیین استراتژی های کنترل به منظور آنالیز شبکه های ریز ایزوله شده

عنوان ترجمه فایل فارسی:  تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله کم شدن قیمت قدرت موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتعادل و ولتاژهای زیاد و یا کم کار می کنند

عنوان ترجمه فایل فارسی: کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و...

دانلود ترجمه مقاله ترمیم عملکرد خروجی یک تبدیل کننده ماتریسی پخش شده با مبدا Z تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل

عنوان ترجمه فایل فارسی: بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی پراکند ه با مبدا زد تحت شرایط...

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی توسعه تولید در بازار انرژی متمرکز بنیان،الگوریتم ژنتیک

عنوان ترجمه فایل فارسی:  برنامه ریزی گسترش تولید در بازار برق متمرکز بنیان، با استفاده از...