دسته:ترجمه مقالات بازاریابی

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه بازاریابی ترکیبی اسلامی

عنوان فایل ترجمه فارسی: ترکیب بازاریابی اسلامی: فاکتورهای تعیین کننده عنوان نسخه انگلیسی:...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه رهبری و راهنمایی تحول گرا و بازارگرایی: استراتژی های رقابتی و عملکرد واحد کسب و کار

عنوان فایل ترجمه فارسی: رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای...

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله جهانی شدن و فرایند آن در پژوهش بازاریابی بین المللی در آسیا

عنوان ترجمه فایل فارسی: جهانی سازی و مراحلی در بررسی بازاریابی بین المللی در آسیا عنوان نسخه...

ترجمه مقاله مطالعه استفاده رویکردی به وفاداری نگرشی با اسم برند کسب و کار

ترجمه مقاله مطالعه استفاده رویکردی به وفاداری نگرشی با اسم برند کسب و کار چکیده فارسی نتایج...

ترجمه مقاله رقابت های بازاریابی استراتژیک مقصدهای جهانگردی زیر شرایط فشار

ترجمه مقاله رقابت های بازاریابی استراتژیک مقصدهای جهانگردی زیر شرایط فشار چکیده فارسی...

ترجمه مقاله هدایت رابطه با خریدار و ۴P چهار عناصر بازاریابی

ترجمه مقاله هدایت رابطه با خریدار و ۴P چهار عناصر بازاریابی چکیده فارسی مدیریت ارتباط با...

ترجمه مقاله نقشه استراتژی جویای بازاریابی نوین به منظور بازاریابی مستقیم

ترجمه مقاله نقشه استراتژی جویای بازاریابی نوین به منظور بازاریابی مستقیم چکیده در مورد...

ترجمه مقاله وظیفه سیستم اطلاعاتی بازار صنعتی با تاثیر بخشیدن مذاکرات

ترجمه مقاله وظیفه سیستم  اطلاعاتی بازار صنعتی با تاثیر بخشیدن مذاکرات چکیده ترجمه: اطلاعات...

ترجمه مقاله تعلیم سازمانی در طرز عملکرد خریداران سازمانی

ترجمه مقاله تعلیم سازمانی در طرز عملکرد خریداران سازمانی چکیده در مورد ترجمه مقاله مقدمه...

ترجمه مقاله ارتباط ویژگی های هویتی استفاده کننده و وظیفه شناسی به برند

ترجمه مقاله ارتباط ویژگی های هویتی استفاده کننده و وظیفه شناسی به برند یافته های اصلی...

ترجمه مقاله شرح عددی در اجرا تحقیق بازاریابی: پاگیر و چاره سازی

ترجمه مقاله شرح عددی در اجرا تحقیق بازاریابی: پاگیر و چاره سازی چکیده در مورد ترجمه مقاله :...