دسته:ترجمه مقالات برق

دانلود ترجمه مقاله سیستم های بازرسی کلاسیک جدید ژنراتورهای القائی تحریک شده

دانلود ترجمه مقاله سیستم های بازرسی کلاسیک جدید ژنراتورهای القائی تحریک شده توجه برای دیدن...

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی ارزش نیرو با تولید با هم و شبکه اتصال

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی ارزش نیرو با تولید با هم و شبکه اتصال توجه برای دیدن نسخه لاتین...

دانلود ترجمه مقاله شیوه تنظیم فازی بر اساس بهبود ازدحام ذره آنلاین

دانلود ترجمه مقاله شیوه تنظیم فازی بر اساس بهبود ازدحام ذره آنلاین توجه برای دیدن نسخه لاتین...

دانلود ترجمه مقاله ترمیم کارایی و عملکرد خط برق با کاربرد از ادوات D-FACTS

دانلود ترجمه مقاله ترمیم کارایی و عملکرد خط برق با کاربرد از ادوات D-FACTS توجه برای دیدن نسخه...

دانلود ترجمه مقاله اثر بهره وری انرژی با استفاده پایانی بر روی شبکه توزیع

دانلود ترجمه مقاله اثر بهره وری انرژی با استفاده پایانی بر روی شبکه توزیع توجه برای دیدن نسخه...

دانلود ترجمه مقاله درباره بمب های الکترومغناطیسی فرضی و دریافت رایگان نسخه انگلیسی

دانلود ترجمه مقاله درباره بمب های الکترومغناطیسی فرضی و دریافت رایگان نسخه انگلیسی توجه...

دانلود ترجمه مقاله تشخیص و شناخت سیستم های غیرخطی (SAFIS)

دانلود ترجمه مقاله تشخیص و شناخت سیستم های غیرخطی (SAFIS) توجه برای دیدن نسخه لاتین کامل و درست...

ترجمه مقاله میزان قدرت شارژ برای وسایل نقلیه افزونه الکتریکی و هیبریدی

ترجمه مقاله میزان قدرت شارژ برای وسایل نقلیه افزونه الکتریکی و هیبریدی چکیده ترجمه: شارژرهای...

ترجمه مقاله پیشرفت و مشابه سازی پرواز با خالی کردن پلاسما Tokamak

ترجمه مقاله پیشرفت مشابه ساز پرواز با خالی کردن پلاسما Tokamak چکیده ترجمه: چنین پروژه ای اخیرا...

ترجمه مقاله برآورد بررسی بایاس به منظور ارزیابی سیستم های سرپرستی ترافیک هوایی

ترجمه مقاله برآورد بررسی بایاس به منظور ارزیابی سیستم های سرپرستی بازرسی ترافیک هوایی چکیده...

دانلود ترجمه مقاله اداره نیرو و بهره برداری از انرژی در شبکه های حسگر

دانلود ترجمه مقاله اداره نیرو و بهره برداری از انرژی در شبکه های حسگر چکیده ترجمه: این طرح های...

مقاله ترجمه شده طراحی افزونه هیبریدی با اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ای

دانلود مقاله ترجمه شده طراحی افزونه هیبریدی با اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ای   چکیده : با...