دسته:ترجمه مقالات برق

دانلود ترجمه مقاله رشد استواری دینامیکی سیستم قدرت با کاربرد از پایدار کننده سیستم قدرت براساس منطق فازی

عنوان فایل ترجمه فارسی: افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم...

دانلود ترجمه مقاله مدل معادله سرعت اصلاح شده دارای رزونانس فوتون-فوتون

عنوان فایل ترجمه فارسی: مدل معادله سرعت اصلاح شده شامل رزونانس فوتون-فوتون. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله طراحی بهینه سازی شده با توجه اثر وزن بر ژنراتور آهنربا-معین باهم با شار محوری و سیم پیچی متمرکز قطب

عنوان فایل ترجمه فارسی: طراحی بهینه با در نظر گرفتن تاثیر وزن بر ژنراتور آهنربا-ثابت همزمان...

دانلود ترجمه مقاله اثر سیستم محرک و برنامه ریزی و بررسی سیستم بر میراسازی رله حالت جامد

عنوان فایل ترجمه فارسی: تاثیر سیستم تحریک و برنامه ریزی و مطالعات سیستم بر میراسازی رله حالت...

دانلود ترجمه مقاله مدل روند شاخه رگ به منظور تقطیع و ثبت با فراصوت دوپلر رنگی

عنوان فایل ترجمه فارسی: مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع وثبت با فراصوت دوپلر رنگی و پرتونگاری...

دانلود ترجمه مقاله بازرسی کنترلر براساس UPFC در نوسانات فرکانس نیرو

عنوان فایل ترجمه فارسی: نظارت کنترل کننده یکپارچه پخش توان مبتنی بر فازی برای نوسانات...

دانلود ترجمه مقاله کنترلر مدل لغزشی فازی به منظور سیستم SMIB

عنوان فایل ترجمه فارسی: کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت....

دانلود ترجمه مقاله توسعه گنجایش تولید در بازارهای آزاد قدرت

عنوان فایل ترجمه فارسی: گسترش ظرفیت تولید در بازارهای آزاد برق:روش تصادفی MPEC عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله فن های کاهش سایز با کاربرد از دیواره کوتاه

عنوان فایل ترجمه فارسی: تکنیک های کاهش اندازه با استفاده از دیواره کوتاه، پین کوتاه و پچ...

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی آنالیز UPFC به منظور کاهش مرگ و میر توان حقیقی

  عنوان فایل ترجمه فارسی: مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه کنترل کننده یکپارچه جریان توان...

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی ماشین آلات همگام با اشباع مغناطیسی

عنوان فایل ترجمه فارسی: مدل سازی ماشین های سنکرون با استفاده از اشباع مغناطیسی. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله ماتریس کنترل P-Q مبدل براساس کنترلر یکپارچه توزیع قدرت

عنوان ترجمه فایل فارسی: ماتریس کنترل پی- کیو مبدل مبتنی بر کنترل کننده یکپارچه پخش توان با...