دسته:ترجمه مقالات تربیت بدنی

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله بکار بری فناوری اطلاعات در عملکرد ورزشی

  عنوان فایل ترجمه فارسی: پیشرفت ها در بکارگیری فناوری اطلاعات در عملکرد ورزشی. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله گوشی های براساس سرعت سنج بمنظور نظارت و تعیین مقدار کار جسمانی

عنوان ترجمه فایل فارسی: گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت جسمانی....

دانلود ترجمه مقاله اثر آموزش نرمش مقاومت بر اساس خستگی الکترومیوگرافیک

عنوان ترجمه فایل فارسی: دامنه الکترومیوگرافی و پارامترهای بسامد فعالیت عضلانی: تاثیر ورزش...

ترجمه مقاله سالخوردگی، گنجایش عملکردی و تمرین ورزشی خارج از مرکز

ترجمه مقاله سالخوردگی، گنجایش عملکردی و تمرین ورزشی خارج از مرکز چکیده فارسی با این حال ممکن...