دسته:ترجمه مقالات تکنولوژی آموزشی

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

ترجمه مقاله تشخیص دوباره دستیابی به تکنولوژی‌های تعلیم در نظام آموزشی ایران

ترجمه مقاله تشخیص دوباره دستیابی به تکنولوژی‌های تعلیم در نظام آموزشی ایران   چکیده بخشی...

ترجمه مقاله در مورد یادگیری طراحی گیم تصویری ویدیویی

ترجمه مقاله در مورد یادگیری طراحی گیم تصویری ویدیویی چکیده در مورد ترجمه مقاله این بررسی...