دسته:ترجمه مقالات حسابداری

دانلود ترجمه مقاله ریسک منفعت مازاد، قیمت‌های ذاتی و ارزش‌های سهام

عنوان فایل ترجمه فارسی:سود بازار، معیارهای ریسک حسابداری، صرف ریسک ضمنی، ارزشیابی حقوق...

دانلود ترجمه مقاله مرجع ارزش حسابرسی کمیته به منظور شرکت های خصوصی و دولتی کنترل

عنوان فایل ترجمه فارسی: ارزش کمیته حسابرسی برای شرکت های خصوصی و شرکت های تحت کنترل دولت...

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات حسابداری مدیریت کیفی

عنوان فایل ترجمه فارسی: بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها...

دانلود ترجمه مقاله چند معیاری کمک تصمیم گیری در مدیریت مالی و حسابداری

عنوان فایل ترجمه فارسی: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله آنالیز محرک ها و عامل منع کننده تغییرات حسابداری مدیریت

  عنوان فایل ترجمه فارسی: محرک ها و موانع مربوط به تحول حسابداری مدیریت عنوان نسخه انگلیسی:...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه اهرم های مالی ، پیشرفت شرکت و قدرت مالی در کشور سریلانکا

عنوان فایل ترجمه فارسی:  اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا...

دانلود ترجمه مقاله استفاده از هیئت مدیره دولت استاندارد حسابداری

عنوان فایل ترجمه فارسی: کاربرد هیات استانداردهای حسابداری دولتی عنوان نسخه انگلیسی: Applying the...

دانلود ترجمه مقاله اثر حسابداری برای اطلاعیه های سرمایه گذاران و مدیریت سود

عنوان فایل ترجمه فارسی: تاثیر حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها...

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی های تازه از نداشتن قطعیت پیش بینی درآمد

عنوان فایل ترجمه فارسی: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود عنوان نسخه انگلیسی: A new...

دانلود ترجمه مقاله حسابداری گزارش آنلاین در جامعه سایبری

عنوان فایل ترجمه فارسی: گزارش آنلاین حسابداری در جامعه الکترونیکی عنوان نسخه انگلیسی: Online...

دانلود ترجمه مقاله حسابرسی براساس ریسک و خطر RISK-BASED AUDITING

عنوان فایل ترجمه فارسی: حسابرسی مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید عنوان نسخه انگلیسی: Risk-Based Auditing...

دانلود ترجمه مقاله ویژگی دارایی و طبقه بندی دارایی های

عنوان فایل ترجمه فارسی: مشخصه های دارایی و طبقه بندی دارایی ها عنوان نسخه انگلیسی: Asset...