دسته:ترجمه مقالات حقوق

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله توافق اولیه جهت پیشرفت کسب و کار

عنوان ترجمه فایل فارسی: توافقنامه مقدماتی برای توسعه کسب و کار. عنوان نسخه انگلیسی: BASIC AGREEMENT...

دانلود ترجمه مقاله در مورد اجاره و شرایط آن

دانلود ترجمه مقاله در مورد اجاره و شرایط آن   چکیده بخشی از مقاله انگلیسی Review : Outline ۱٫ Commentary...

دانلود ترجمه مقاله توسعه های جدید در قوانین بین المللی محیط زیست

دانلود ترجمه مقاله توسعه های جدید در قوانین بین المللی محیط زیست چکیده بخشی از مقاله انگلیسی...

جدیدترین آگهی استخدام