دسته:ترجمه مقالات دندانپزشکی

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه بیماری پریودنتال، مکانیسم های التهابی آنالیز استخوان

  عنوان فایل ترجمه فارسی: بیماری پریودنتال، مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله استفاده از سایتوکین به عنوان یک بزاق در غربالکری اسکواموس سل کارسینوما دهان

عنوان فایل ترجمه فارسی: کاربرد سایتوکین های بزاق در غربالکری اسکواموس سل کارسینوما دهان....

دانلود ترجمه مقاله رابطه تست های آزمایشگاهی ویژگی ادهزیو ها و کامپوزیت های دندانی

عنوان فایل ترجمه فارسی: ارتباط تست های آزمایشگاهی بررسی خواص ادهزیو ها و کامپوزیت های...

دانلود ترجمه مقاله ‏شناخت آنالیز ریشه دندان با توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی بعد از ۶ ماه

  عنوان فایل ترجمه فارسی: تشخیص تحلیل ریشه دندان با توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی بعد...

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله شیوه های شناخت و معالجه حساسیت دندانی

عنوان فایل ترجمه فارسی: تشخیص و درمان حساسیت دندانی. عنوان نسخه انگلیسی: Diagnosis and treatment of dentinal...

دانلود ترجمه مقاله محلول های نوین شویندههای کانال ریشه

دانلود ترجمه مقاله محلول های نوین شویندههای کانال ریشه چکیده بخشی از مقاله انگلیسی Review : Hypo...