دسته:ترجمه مقالات ریاضی

دانلود ترجمه مقاله توزیع گامای بوجود آمده براساس خانواده های بتا و استنباط مربوطه

عنوان فایل ترجمه فارسی: توزیع های و عمومیت دادن گامای ایجاد شده براساس خانواده های بتا و...

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله ترمیم سازی الگوریتم مورچه ها به منظور مساله فروشنده دوره گرد

عنوان فایل ترجمه فارسی: روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان برای مساله فروشنده دوره گرد احتمالی....

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه ترمیم تکرارهای ژاکوبی و گاوس – سایدل

عنوان فایل ترجمه فارسی: بهبود تکرارهای ژاکوبی و گاوس – سایدل. عنوان نسخه انگلیسی: Improving Jacobi and...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده

عنوان فایل ترجمه فارسی: عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده. عنوان نسخه انگلیسی: On Modified Jacobi Linear...

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی زنجیره امنیت با کاربرد از یک شبکه صفی

عنوان فایل ترجمه فارسی: مدلسازی زنجیره تأمین با استفاده از یک شبکه صفی. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله طراحی نقشه های شناختی فازی با کاربرد از شبکه های عصبی بمنظور پیش بینی سری زمانی پر هرج و مرج

عنوان فایل ترجمه فارسی: طراحی نقشه های شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی...

دانلود ترجمه مقاله بررسی و آنالیز کوپلاس و دریافت رایگان نسخه لاتین

عنوان فایل ترجمه فارسی: کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن. عنوان نسخه انگلیسی: COPULE AND THEIR USES مرتبط با...

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم فاش سازی بن بست موازی و دریافت رایگان نسخه انگلیسی

عنوان فایل ترجمه فارسی: الگوریتم آشکارسازی بن بست موازی. عنوان نسخه انگلیسی: Parallel Deadlock Detection...

دانلود ترجمه مقاله قضایای نقطه معین مشترک به منظور دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی

عنوان فایل ترجمه فارسی: قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل همگرایی شیوه گوس

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل همگرایی شیوه گوس   چکیده بخشی از مقاله انگلیسی Review : In 1997,...

دانلود ترجمه مقاله ترمیم شیوه گوس

دانلود ترجمه مقاله ترمیم شیوه گوس     چکیده بخشی از مقاله انگلیسی Abstract In 1991, a. D. Gvnavardna and...