دسته:ترجمه مقالات زبانشناسی

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

ترجمه مقاله شناسایی عبارت بیان شده در کلام پرسش Query-by-Example

ترجمه مقاله شناسایی عبارت بیان شده در کلام پرسش Query-by-Example این مورد، یا به وسیله ی تشخیص بخش مد...