دسته:ترجمه مقالات زمین شناسی

دانلود ترجمه مقاله تغییرات آب و هوا، اثرات انسان، حفاظت سواحل مرجانی

عنوان فایل ترجمه فارسی: تغییرات اقلیمی، تاثیرات انسان، حفظ سواحل مرجانی عنوان نسخه...

دانلود مقاله با ترجمه جمعیت های انسانی و آب و هوا : نگاهی گذشته تا آینده

  عنوان فایل ترجمه فارسی: اقلیم وجمعیت انسانی: درس از گذشته و سناریوهای آینده عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله ارتباط سرعت برشی- درجه حرارت و ویسکوزیته در بخش سطحی زمین

عنوان ترجمه فایل فارسی: رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق...

دانلود ترجمه مقاله سفت شدن بلوک های خاک رس در مدت دوره های انجماد و ذوب

عنوان ترجمه فایل فارسی:  سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب. عنوان نسخه...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی دینامیک زمین لرزه در سوماترا و نظریه زمین در حال گسترش و خرید ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی دینامیک زمین لرزه در سوماترا و نظریه زمین در حال گسترش و خرید...

دانلود ترجمه مقاله فرسایش خاک بوسیله باد (Soil erosion by wind)

دانلود ترجمه مقاله فرسایش خاک بوسیله باد (Soil erosion by wind) توجه برای دیدن نسخه لاتین کامل و درست...

دانلود ترجمه مقاله طبیعت پیچیده فاضلاب ها با دقت به پتانسیل های عملیاتی

دانلود ترجمه مقاله طبیعت پیچیده فاضلاب ها با دقت به پتانسیل های عملیاتی   توجه برای دیدن...

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و آنالیز مکانی و زمانی خشکسالی در یونان

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و آنالیز مکانی و زمانی خشکسالی در یونان توجه برای دیدن نسخه لاتین...

دانلود ترجمه مقاله بازرسی آب فاضلاب های تازه ایجاد شده برای منطقه مبدا حساس

دانلود ترجمه مقاله بازرسی آب فاضلاب های تازه ایجاد شده برای منطقه مبدا حساس توجه برای دیدن...

دانلود ترجمه مقاله بررسی اصول و مفاهیم قانون محیط زیست بین المللی با توجه به توسعه پایدار

دانلود ترجمه مقاله بررسی اصول و مفاهیم قانون محیط زیست بین المللی با توجه به توسعه پایدار...

دانلود مقاله ترجمه شده موتاسیون دو سطحی تکامل و تنوع فرهنگی

دانلود مقاله ترجمه شده موتاسیون دو سطحی تکامل و تنوع فرهنگی    چکیده بخشی از مقاله انگلیسی...