دسته:ترجمه مقالات علوم اجتماعی

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله روند خطر پذیری جغرافیایی

عنوان فایل ترجمه فارسی: عنوان فرایند ریسک پذیری جغرافیایی، طرح آموزشی برای شهر یامبو. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله اهمیت شبکه های شخصی و گسترده جهت روند کارآفرینانه

عنوان فایل ترجمه فارسی:  اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه. عنوان نسخه...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه نظریه تعین عمومی و سیاست مخالف اعتبار

عنوان فایل ترجمه فارسی: نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار. عنوان نسخه انگلیسی: Public choice theory...

دانلود ترجمه مقاله سایت های اجتماعی – Social Site

عنوان ترجمه فایل فارسی: سایت های اجتماعی عنوان نسخه انگلیسی: Social Site مرتبط با رشته های : علوم...

دانلود ترجمه مقاله رابطه میان قصه های تلویزیونی و خوف از جرم

دانلود ترجمه مقاله رابطه میان قصه های تلویزیونی و خوف از جرم توجه برای دیدن نسخه لاتین کامل و...

دانلود ترجمه مقاله تطبیق طرح شبکه اجتماعی و تجسم شبکه شخصی

دانلود ترجمه مقاله تطبیق طرح شبکه اجتماعی و تجسم شبکه شخصی   توجه برای دیدن نسخه لاتین کامل...

ترجمه مقاله اخلاق جمعیت مسلمان در راهنمایی بانک اسلامی

ترجمه مقاله اخلاق جمعیت مسلمان در راهنمایی بانک اسلامی چکیده فارسی نتایج استنباطی تجزیه و...

ترجمه مقاله مراقبت های عقیده همگانی در فضای اینترنی

ترجمه مقاله مراقبت های عقیده همگانی در فضای اینترنی   چکیده فارسی به عنوان قلمرویی که بخش...

ترجمه مقاله بینش و درک در میان دانشجویان

ترجمه مقاله بینش و درک در میان دانشجویان چکیده فارسی  موارد استفاده، نگرش ها و برداشت ها...

ترجمه مقاله پیشرفت برنامه تامین مالی اسلامی به منظور شرکت های متوسط در یک کشور در حال رشد

ترجمه مقاله پیشرفت برنامه تامین مالی اسلامی به منظور شرکت های متوسط در یک کشور در حال رشد  ...

ترجمه مقاله رسانه‌های اجتماعی، اجتماعی چیست؟

ترجمه مقاله رسانه‌های اجتماعی، اجتماعی چیست؟ چکیده فارسی  از سوی دیگر هیپی‌های کل‌گرا،...