دسته:ترجمه مقالات علوم اجتماعی

ترجمه مقاله کاربرد و اثر شبکه های اجتماعی بر نوجوانان: نقش برنامه ریزی پخش

ترجمه مقاله کاربرد و اثر شبکه های اجتماعی بر نوجوانان: نقش برنامه ریزی پخش   چکیده ترجمه...

ترجمه مقاله شناسایی عبارت بیان شده در کلام پرسش Query-by-Example

ترجمه مقاله شناسایی عبارت بیان شده در کلام پرسش Query-by-Example این مورد، یا به وسیله ی تشخیص بخش مد...

ترجمه مقاله نمونه علمی کنش عمومی قصدی در شبکه اجتماعی آنلاین

 ترجمه مقاله نمونه علمی کنش عمومی قصدی در شبکه اجتماعی آنلاین  درونی سازی، و شناسایی) بر...