دسته:ترجمه مقالات علوم تربیتی

دانلود ترجمه مقاله تحول از شیوه تعلیم الکترونیک به آموزش سیار

عنوان فایل ترجمه فارسی: تغییر از روش آموزش الکترونیک به آموزش سیارمسائل کنونی و چالش های...

دانلود ترجمه مقاله شیوه های نوین در کتابخانه ها و دوره های تعلیمی بررسی اطلاعات

عنوان فایل ترجمه فارسی: روش های جدید در کتابخانه ها و دوره های آموزشی بررسی اطلاعات در سرتاسر...

دانلود ترجمه مقاله نوع کار و نوع واژه در یادگیری لغات به صورت اتفاقی

عنوان فایل ترجمه فارسی: نوع فعالیت و نوع لغت نامه در فراگیری لغات به صورت تصادفی. عنوان نسخه...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه زمانبندی دوره تحصیلی دانشگاه با الگوریتم ژنتیک

عنوان فایل ترجمه فارسی: زمانبندی دوره تحصیلی دانشگاه با الگوریتم ژنتیک، بررسی موردی تجارب...

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله تعلیم و یادگیری سیار،رقابت ها و پتانسیل ها

عنوان فایل ترجمه فارسی: Mobile learning – challenges and potentials عنوان نسخه انگلیسی: آموزش سیار،چالش ها و...

دانلود ترجمه مقاله تعلیم الکترونیکی با نام ابزار یادگیری از طریق فناوری

عنوان فایل ترجمه فارسی: آموزش الکترونیکی به عنوان ابزار آموزشی از طریق فناوری. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله آموزگاران کارشناس در مقابل معلمان جدید کار

عنوان فایل ترجمه فارسی: معلمان کارشناس در برابر معلمان تازه کار. عنوان نسخه انگلیسی: Expert Versus...

دانلود ترجمه مقاله پژوهش و تعلیم در حوزه آموزش پرستاری

عنوان فایل ترجمه فارسی: تحقیق و تدریس در حوزه آموزش پرستاری. عنوان نسخه انگلیسی: Geography: Research and...

دانلود مقاله ترجمه شده مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی

عنوان فایل ترجمه فارسی: مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی: مطالعه کارآفرینان...

دانلود ترجمه مقاله یادگیری و تعلیم صنعتی؛ ارزیابی بر تاثربخشی در بین دانشجویان

عنوان فایل ترجمه فارسی: آموزش صنعتی؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی...

دانلود ترجمه مقاله درس پژوهی و تحویل تکالیف به دانش آموزان در فضای اینترنتی

عنوان فایل ترجمه فارسی: درس پژوهی و واگذاری تکالیف به دانش آموزان در محیط آنلاین. عنوان نسخه...