دسته:ترجمه مقالات مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با رویکرد درخت دودوئی

عنوان فایل ترجمه فارسی:مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه بین المللی سازی کسب و کارهای جزئی از سرمایه انسانی

عنوان فایل ترجمه فارسی: سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله چند معیاری کمک تصمیم گیری در مدیریت مالی

عنوان فایل ترجمه فارسی: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری عنوان نسخه...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه تراز دینامیک:مدل تعادل نقطه ای

عنوان فایل ترجمه فارسی: تراز دینامیک: مدل تعادل نقطه ای عنوان نسخه انگلیسی: The Dynamics of Alignment A...

دانلود ترجمه مقاله نظریه پردازی درباره اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

عنوان فایل ترجمه فارسی: تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM) عنوان...

دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت

عنوان فایل ترجمه فارسی: درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت عنوان نسخه انگلیسی:...

دانلود ترجمه مقاله سبک رهبری تحول آفرین، رقابت در بازار و عملکرد دپارتمان

عنوان فایل ترجمه فارسی: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به...

دانلود ترجمه مقاله گنجایش سازی به وسیله شرکاء در سازمان های غیردولتی (NGO)

  عنوان فایل ترجمه فارسی: ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های واسطه غیردولتی به عنوان...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه راه مدیریت آینده شرکت های صنعتی

عنوان فایل ترجمه فارسی: مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها عنوان نسخه انگلیسی: The Future...

دانلود ترجمه مقاله راهبردهای قابل رقابت و مطالب استراتژی رقابتی در شرکت ها

عنوان فایل ترجمه فارسی: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه طراحی و ارزیابی وظیفه آنلاین در مدیریت تعارض

عنوان فایل ترجمه فارسی: طراحی و ارزیابی ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض عنوان نسخه انگلیسی:...

دانلود ترجمه مقاله سازمان با نام یک حوزه آموزشی بین رشته ها

عنوان فایل ترجمه فارسی: سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی...