دسته:ترجمه مقالات مدیریت

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل تاثیر گذار بر اثربخشی ارتباطات و رضایت شغلی

عنوان فایل ترجمه فارسی: عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت...

دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه راهبردهای فناوری و رقابت استاندارد

عنوان فایل ترجمه فارسی: استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- ابداع موارد مقایسه ای اپل و...

دانلود ترجمه مقاله اشارات سازمانی ادراک مدیران منبع انسانی از دورکاری

عنوان فایل ترجمه فارسی: اشارات سازمانی درک مدیران منابع انسانی از کار دور دست. عنوان نسخه...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی دورکاری ،انقلاب فراگیر کار الکترونیکی و خرید نسخه ترجمه

عنوان فایل ترجمه فارسی: دورکاری ،انقلاب فراگیر کار الکترونیکی. عنوان نسخه انگلیسی: Teleworking: the...

دانلود ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی

عنوان فایل ترجمه فارسی: اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی: نقش ویژگی های...

دانلود ترجمه مقاله توانمندسازی سازمانی و روانی در رابطه میان مدیریت منبع انسانی و عملکرد

عنوان فایل ترجمه فارسی: توانمندسازی سازمانی و روانی (روانشناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع...

دانلود ترجمه مقاله : بررسی استفاده مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه های کشور نیجریه

عنوان فایل ترجمه فارسی:  ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در دانشگاه های...

دانلود ترجمه مقاله پژوهش خصوصیات های مدیریت عملکرد

  عنوان فایل ترجمه فارسی: The characteristics of performance management research عنوان نسخه انگلیسی: تحقیق ویژگی های...

دانلود ترجمه مقاله رابطه، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات

عنوان فایل ترجمه فارسی: موفقیت های برون سپاری ارتباط ، قرارداد و فناوری اطلاعات : شواهد از دو...

دانلود ترجمه مقاله بررسی مبادله رهبر عضو با نام تعدیل کننده ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت رشد دهندگان نرم افزار

عنوان فایل ترجمه فارسی: بررسی مبادله رهبر عضو  به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت...

دانلود مقاله انگلیسی رایگان درباره سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی و خرید ترجمه

  عنوان فایل ترجمه فارسی: سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی. عنوان...