دسته:ترجمه مقالات مدیریت

دانلود ترجمه مقاله یکپارچه سازی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در سازمان

عنوان ترجمه فایل فارسی: ادغام سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در سازمان ها عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه داخل سازمانی و رهبری به وسیله رویکرد تعاملی

عنوان ترجمه فایل فارسی: ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله بررسی طرح و مدیریت استراتژی

عنوان ترجمه فایل فارسی: درس هایی از سیر تکامل الگو استراتژی عنوان نسخه انگلیسی: Lessons from the...

دانلود ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت به منظور علم خصوصی و سازمانی

عنوان ترجمه فایل فارسی:  استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله رابطه میان مفهوم فرهنگ سازمانی و سرمایه عقلانی

عنوان ترجمه فایل فارسی: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید عنوان نسخه انگلیسی: Organizational...

دانلود ترجمه مقاله بررسی و مطالعه رفتار دانش مدرس دانشگاهیان

عنوان ترجمه فایل فارسی:  مدیریت دانش شخصی: بررسی رفتار دانش اساتید دانشگاه عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله شیوه شناسی مدیریت بهره وری با کاربرد از نسبت تحقق کارایی

  عنوان ترجمه فایل فارسی: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری عنوان...

دانلود ترجمه مقاله چارچوب مدیریت کیفیت جهت تصمیم گیری مدیریت دولتی

عنوان ترجمه فایل فارسی: چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی عنوان نسخه...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت دانش شرکتی (EKMM) در مدیریت منابع استراتژیک و خرید ترجمه

عنوان ترجمه فایل فارسی: مدل مدیریت دانش شرکتی (EKMM) در مدیریت منابع استراتژیک شرکتی (SERM) عنوان...

دانلود ترجمه مقاله روش های تازه در بهبود تصمیم گیری جهت بودجه بندی سرمایه

  عنوان ترجمه فایل فارسی: بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه: شواهد مربوط به کانادا عنوان...

دانلود ترجمه مقاله سیستم اطلاعات در مدیریت عملیات تجارت

عنوان ترجمه فایل فارسی: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه عنوان...

دانلود ترجمه مقاله آنالیز و دسته بندی ریسک و شیوه های ارزیابی ریسک

عنوان ترجمه فایل فارسی: تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار عنوان نسخه انگلیسی: Risk analysis and...