دسته:ترجمه مقالات کامپیوتر

دانلود ترجمه مقاله پردازش تصویر های و عکس های کامپیوتری Computer image processing

عنوان فایل ترجمه فارسی: پردازش تصاویر کامپیوتری عنوان نسخه انگلیسی: Computer image processing مرتبط با...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه اصول و الگوهای سیستم های پخش (پرسش و پاسخ)

عنوان فایل ترجمه فارسی: اصول و الگوهای سیستم های توزیع ( پرسش و  پاسخ) عنوان نسخه انگلیسی:...

دانلود ترجمه مقاله معماری پایگاه اطلاعات (Database architecture)

عنوان فایل ترجمه فارسی: Database architecture عنوان نسخه انگلیسی: معماری پایگاه داده مرتبط با رشته های :...

دانلود ترجمه مقاله فشرده سازی اطلاعات DATA COMPRESSION

عنوان فایل ترجمه فارسی: فشرده سازی اطلاعات عنوان نسخه انگلیسی: Data compression مرتبط با رشته های :...

دانلود ترجمه مقاله جهت بالا بردن ایمنی DNS با کاربرد از فایروال پویا شبکه

عنوان فایل ترجمه فارسی: افزایش امنیت سیستم نام دامنه با استفاده از فایروال پویا با عوامل...

دانلود ترجمه مقاله انتخاب هویت سخنگو مستقل از متن، بوسیله مدل های مخلوط گاوس

  عنوان فایل ترجمه فارسی: تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و...

دانلود ترجمه مقاله شیوه دقیق مرتبط با حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن (TSP)

عنوان فایل ترجمه فارسی: روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن (TSP) عنوان...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم تشخیص پلک زدن چشم به منظور تعامل انسان و کامپیوتر

عنوان فایل ترجمه فارسی: سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر عنوان نسخه...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه از ناپایداری تا تداوم در برنامه نویسی شی گرا

عنوان فایل ترجمه فارسی: از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا عنوان نسخه...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه اعتماد و اطمینان به سیستم

عنوان فایل ترجمه فارسی: اعتماد واطمینان به سیستم عنوان نسخه انگلیسی: Fundamental Concepts of Dependability...

دانلود ترجمه مقاله شبکه های عصبی یادگیری رقابتی مترقی درباره شناخت نفوذ درشبکه

عنوان فایل ترجمه فارسی: شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و...

دانلود ترجمه مقاله پروتکل مسیرگزینی دریچه درونی

عنوان فایل ترجمه فارسی: پروتکل مسیریابی دروازه داخلی. عنوان نسخه انگلیسی: Interior Gateway Routing Protocol...