دسته:ترجمه مقالات گیاه شناسی

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله حساسیت گوناگون گیاهان C3 و C4 به تنش کم شدن آب

عنوان ترجمه فایل فارسی: حساسیت مختلف گیاهان C3 و C4 به تنش کم آبی: رابطه تنش اکسیداتیو و آنتی...

دانلود ترجمه مقاله ژن های FASCIATA را برای اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس

دانلود ترجمه مقاله ژن های FASCIATA را برای اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس توجه برای دیدن نسخه...

ترجمه مقاله علامت سیگنال های تنظیم خواب در زمان رشد جوانه در گیاهان

ترجمه مقاله علامت سیگنال های تنظیم خواب در زمان رشد جوانه در گیاهان چکیده فارسی تنظیم خواب در...