دسته:دانلود مقالات ترجمه شده

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم مسیرگزینی خود مقایسه ای براساس مکان

عنوان فایل ترجمه فارسی: الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه الگوهای نوبتی اسنکرون داده کاوی درسری زمانی داده

عنوان فایل ترجمه فارسی: الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی تصدیق و مورد قبولی سخت افزاری در زبان برنامه نویسی الکترونیک

عنوان فایل ترجمه فارسی: مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری درزبان برنامه نویسی...

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعۀ کنترل شدۀ دو سمت کور یک کِرِم ضدلک غیرهیدروکینن در درمان ملاسما

عنوان فایل ترجمه فارسی: مطالعۀ کنترل شدۀ دوسوکور یک کِرِم ضدلک غیرهیدروکینن در درمان ملاسما....

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

دانلود ترجمه مقاله تعلیم و یادگیری سیار،رقابت ها و پتانسیل ها

عنوان فایل ترجمه فارسی: Mobile learning – challenges and potentials عنوان نسخه انگلیسی: آموزش سیار،چالش ها و...

دانلود ترجمه مقاله تعلیم الکترونیکی با نام ابزار یادگیری از طریق فناوری

عنوان فایل ترجمه فارسی: آموزش الکترونیکی به عنوان ابزار آموزشی از طریق فناوری. عنوان نسخه...

دانلود ترجمه مقاله ترمیم سازی الگوریتم مورچه ها به منظور مساله فروشنده دوره گرد

عنوان فایل ترجمه فارسی: روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان برای مساله فروشنده دوره گرد احتمالی....

دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل تاثیر گذار بر اثربخشی ارتباطات و رضایت شغلی

عنوان فایل ترجمه فارسی: عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت...

دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه راهبردهای فناوری و رقابت استاندارد

عنوان فایل ترجمه فارسی: استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- ابداع موارد مقایسه ای اپل و...

دانلود ترجمه مقاله روند خطر پذیری جغرافیایی

عنوان فایل ترجمه فارسی: عنوان فرایند ریسک پذیری جغرافیایی، طرح آموزشی برای شهر یامبو. عنوان...

دانلود ترجمه مقاله اهمیت شبکه های شخصی و گسترده جهت روند کارآفرینانه

عنوان فایل ترجمه فارسی:  اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه. عنوان نسخه...